TestDaF е изпит за доказване ниво на владеене на немски език. Сертификатът, който се получава след полагането на изпита,  се изисква при кандидатстване във висши учебни заведения в Германия и Австрия.

Изпитът тества уменията на кандидатите в четири различни компонента: слушане и четене с разбиране на текстове с научна или обществено-политическа информация, писане на аналитичен, аргументиран и добре структуриран текст и говорене  с изразяване на становища по различни теми.

Изпитите се провеждат в Гьоте Институт и Технически Университет, София; Университетите в Пловдив и Велико Търново и Sparchzentrum Варна.

Подготвителните курсове, които предлагаме, си поставят за цел упражняване и овладяване на специфичния формат на изпита. Занятията се провеждат от опитни преподаватели в групи от максимум 8 курсисти, което позволява индивидуален подход.

Предвидените часове са в зависимост от стартовото ниво на владеене на немски език – съответно 60 и 180-часови. Цената е съответно 420 лв и 930 лв. Записването за курса става след провеждане на входен тест за доказване ниво на владеене на немски език.

График за предстоящите курсове в Езиков център ДАРБИ, София:

Вид курс
DаF
Начало / край на курса
Разписание

Изпит
DаF 60
21.04.2017 - 12.06.2017 Понеделник и петък от 10,00-12,00/18.30-20.30 14.06/19.07.2017
DаF 180 03.10.2016 - 07.06.2017 Понеделник и сряда 10,00-12,00/14.00-16.00 14 юни 2017

График за предстоящите курсове в Езиков център ДАРБИ, Варна:

Специално разработени стратегии към специфичните особености на изпита.
Комплексна подготовка за всички компоненти на TestDaF
Безплатен входящ тест за допускане в сертификатна подготовка за TestDaF.

Курс TestDaf Начало / край на курса Разписание Изпит
TestDaf 60 часа 25.11.2017 - 11.02.2018 Събота и неделя 20.02.2018 ( Варна)
TestDaf 60 часа 17.02.2017 - 14.04.2018 Събота и неделя 26.04.2018 ( Варна)

Индивидуална подготовка по немски език – от начално до сертификатно ниво!

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com