В контекста на пансионатните училища „Префекта” е ученик, който има ограничена власт над останалите ученици. Избират се за период от една година. За да бъде избран за префект, всеки кандидат подготвя и представя пред учителите и настоящите префекти презентация. В нея доказва какво ще допринесе на поста си като префект и защо точно той трябва да бъде избран.

В големите по размер училища има система от префекти– главен префект и префекти.

Основното задължение на избрания вече префект е да взима активно участие в организираните от училището дейности и с това да дава пример на останалите ученици. Префектите имат различни отговорности, които подпомагат гладкото протичане на живота в пансионатните училища.

Изследванията показват, че множество успешни бизнесмени и хора на високи държавни постове по време на своето средно образование в пансионатни училища са били префекти.

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com