Предстоящи събития

Отворени врати за стипендии в пансионатните училища на Великобритания – последни възможности

За всички, взели късно решение да кандидатстват в английско пансионатно училище  - последна възможност да се възползват от предлаганите стипендии за български ученици от няколко  отлични 

стипендия в Англия

Конкурс за академични стипендии.

За желаещите, отлично владеещи английски език и с добри академични постижения, Brooke House College и Консултантска къща за образование в чужбина “ДАРБИ” отново провеждат, станалия