В началото на 2015г. холандският парламент прие законодателни промени в частта за студентското финансиране в страната. Преди седмица бе официално оповестена новата система за студентски заеми и финансиране, която включва няколко опции и която за съжаление бе грешно интерпретирана от редица агенции и медии.

Както и досега, се запазва възможността за теглене на студентски заем, който покрива учебната такса. Тя е в размер на 1951 евро за учебната 2015-2016г. За заемът не може да се кандидатства от България, а е необходимо студентът да се регистрира на място в съответната холандска община и да получи BSN номер (вид социален и граждански идентификационен номер), както и да си отвори холандска банкова сметка. След това вече може да кандидатства за този заем и сумата се отпуска на 10 равни месечни вноски, първата от които нормално се получава през  ноември. Заемът е с много ниска годишна лихва -0,12% към момента и започва да се изплаща след завършване на обучението.

Ако българският студент (или студент от която и да е друга страна-член на ЕС) е живял официално 5 години в Холандия или работи минимум 56 часа месечно, само тогава може да се възползва и от допълнителните финансови опции, които за момента са валидни само за холандски граждани, а именно:

  • допълнителен заем за месечна издръжка, който заедно с този за таксата може да достигне максимум 638 евро на месец и който  е с вече удължено изплащане -от 15 на 35 години
  • допълнително месечно финансово подпомагане от  378 евро, което се отпуска при годишни доходи на семейството под 46 000 евро и което не се връща, а става безвъзмездна помощ от държавата, при завършване на обучението в рамките на 10 години. 

Тези две суми генерират общата максимално възможна от 1016 евро на месец, с която  некоректно се спекулира.

За повече информация, можете да се обърнете към консултантите на „Дарби” на тел.02/9881092 или на имейл: uniedu@darbi.eu

“Дарби” - коректният консултант за висше образование в чужбина

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com