Dania Academy – University of Applied Sciences е една от най-популярните академии с практическа насоченост в страната, която подготвя студенти за актуални специалности и професии на трудовия пазар. Ето защо, тук обучението е организирано в малки групи, с индивидуален подход и близки отношения между преподаватели и студенти. Младите хора изучават основите на съответната академична област и как да прилагат теоретичното знание на практика –в конкретни ситуации. Dania Academy е носител на европейска награда за качество.

Кампуси

Академията има два основни кампуса за международни студенти, между които са разпределени програмите на английски език –във Viborg и Randers. Двата града са разположнв в централната част на страната - близо до Орхус –вторият по големина град в Дания. Те са модерно оборудвани с всички необходими удобства за студентите, а животът в по-малък град дава възможност и за по-малък личен бюджет в сравнение със средствата, необходими за издръжка в големите градове на страната.

Степени

Академията предлага както 2-годишно обучение за степен специалист (AP Degree), така и възможност за придобиване на пълна бакалавърска степен след година и половина допълнително обучение (наречено Top Up) след AP Degree.

Настаняване

Университетът съдейства за намиране на подходящо настаняване при изразено навреме желание.

Учебни такси

Студентите от Европейския съюз не заплащат такси за обучението си в университета.

Специалности

AP Degree (двугодишна степен специалист)
Маркетинг мениджмънт ( в Randers/Viborg)
Автомобилни технологии ( във Viborg)
IT технологии (във Viborg)
Hospitality and Tourism Management ( в Randers)

Top Up Бакалавърска програма ( година и половина обучение след AP degree за придобиване на пълна бакалавърска степен)
International Hospitality Management (в Randers)


За повече информация: http://www.eadania.dk/en.aspx