Успехът Ви зависи от вашата предварителна подготовка и практика. Комбинацията от двете ще ви помогне да получите желания резултат на TestDaF.

Предстояща сертификатна подготовка в ДАРБИ ВАРНА от 09 януари 2019

Изпитна дата 10 април 2019г. във Варна
60 академични часа
Групи до 6 курсиста

За провеждане на входящ тест и записване:
052 63 20 01; 0878 696 112 или officevarna@darbi.eu

Съветите на ДАРБИ

Четене с разбиране

Текст 1 – 10 мин
Съпоставяне на твърдения и описания. Започнете, като първо прочетете всеки елементи (A-H), за да усетите темите. Нямате време да четете целия текст предварително. По метода на изключването започнете да подреждате задачите, като подминавате тези, които са ви затруднили и се връщате към тях, когато преминете през всички.
Не прекарвайте повече от 10 минути в този раздел.
Текст 2 - 20 мин
Това е най-лесната част. Получавате статия на една страница за някакъв вид научно изследване и десет въпроса, всеки от които има три варианта (A, B, C). Хубавото тук е, че въпросите са подредени последователно докато четете текста.
Текст 3 – 20 мин
Това е най-трудната част. Самият текст е много подобен на текст 2, но въпросите са различни. Отговорете на всички въпроси, както бихте направили в текст 2. Като цяло, 3 от 10-те отговора ще бъдат „няма информация“ (това не е непременно 100% така, но се забелязва в много голям процент от тестовете).
Не прекарвайте повече от 20 минути в тази секция.
Ако следвате предложената времева рамка, ще имате 10 минути в края, за да пренесете отговорите си в листа за отговори и да ги проверите.

Слушане с разбиране

3 Секции
25 Въпроса
40 минути
Вторият компонент на TestDaF е слушане с разбиране (Hörverstehen). Преди всяка секция да започне, ще получите няколко минути, за да прочетете въпросите. Трябва да използвате това време, за да подчертаете важните части на всеки въпрос. Тогава, когато текстът започне, вие вече знаете какво да слушате. Отговори на въпросите са в последователен ред. Първите две секции ще чуете веднъж, а третият - два пъти. Всяка част се увеличава като трудност.
Част 1
Често разговора е между двама души, обикновено ученици. Отговорите следват последователността на разговора. Не изписвайте пълни изречения в отговорите си, обикновено са нужни само 1-2 думи.
Част 2
Ще чуете интервю. Може да е между журналист и един или двама учени или изследователи. Това означава, че въпросите са по-научни, но начинът, по който отговаряте на въпросите, не ги прави трудни. За всеки въпрос рябва да отметнете дали изявлението е вярно или грешно.
Съвети:
Разговора е бърз, така че използвайте времето в началото, за да прочетете внимателно всички въпроси. Когато текстът започне, внимавайте да не изоставате. Ако пропуснете отговор, преминете към следващия без да губите още време.
Част 3
Най-трудната част е именно тази. В това упражнение ще чуете реч от изследовател или учен за тяхната работа. Въпросите (19-25) са отворени и обикновено изискват от вас да напишете по-дълъг отговор. За щастие ще чуете текста два пъти, за да проверите отговорите си и да разберете какво липсва.
Съвети:
Нормално е да чуете само половината от отговорите по време на първя запис, не се тревожете за това. Използвайте различна писалка за втори път, когато текстът се чете
По време на повторението проверете дали всички въпроси, на които вече сте отговорили, са правилни, като в същото време допълвате пропуските. Някои отговори са само 2-3 думи.

След приключване на третия раздел получавате 10 минути, за да пренесете отговорите си в листа за отговори. За упражнения 1 и 3 не е необходимо да пишете пълни изречения. На почти всички въпроси може да се отговори с 1-3 думи. Не наблягайте прекалено много на граматиката – изисква се да се разбере вашия отговор, няма значение дали сте използвали das вместо der.


Писане

4 празни страници
5 минути за обмисляне
60 минути за писане
Поради недостига на време е изключително важно, да сте напълно наясно как трябва да е структуриран тескта без прекалено дълго обмисляне. Нямате време да пишете на чернова и после да преписвате, листовете се събират след точно 60 минути, така че нямате шанс да получите няколко допълнителни минути от изпитващите. Оценява се само това, което е написано на листа за писане, а не това, което имате в черновата.

Не губете време с граматика и правопис. Разбира се, пишете с възможно най-малко грешки, но няма да имате време да коригирате по-сериозна част от текста. По-малки грешки, които не засягат разбирането на текста, не са проблем. По-важното е, да напишете текст, който е логически последователен и може да се чете възможно най-плавно. И разбира се, разсъжденията ви трябва да бъдат убедителни и по поставената тема.

Устно изразяване


7 Раздела
Компютър и слушалки
Използвайте времето за размисъл, за да набележите конкретни въпроси и детайлите като си запишете по няколко подсещащи думи.
В отговорите си трябва да избягвате изрази като "Не знам", "Не мога да кажа ", "Нямам представа ". Ако това е така, тогава трябва да сте подготвени за такова стечение на обстоятелствата и да намерите начин да дадете отговор въпреки това.

Разбирането на задачата често затруднява явяващите се на изпита. Ако не разбирате добре темата, обърнете внимание на подчертаната част от задачата, където темата, която трябва да обсъдите, е формулирана в кратка форма и по-ясно резюмирана.
При оценяването на този компонент (тъй като това изисква време) има неофициална информация, че се слушат само 2 от секциите. Разбира се, трябва да се опитате да дадете най-добър отговор за всеки раздел, но само два от тях са най-важни. Ще бъдат прослушани и другите секции, само ако оценяващите имат колебания какъв резултат да ви поставят на база двете най-важни секции.

Предстояща сертификатна подготовка в ДАРБИ ВАРНА от 09 януари 2019Изпитна дата 10 април 2019г. във Варна
60 академични часа
Групи до 6 курсиста

За провеждане на входящ тест и записване:
052 63 20 01; 0878 696 112 или officevarna@darbi.eu