Подготовка за изпити TOEFL & SAT I за 1 семестър на учебната 2017-2018 година

Вид курс

ТОЕFL/SAT

Начало / край на курса


Продължителност


Разписание

ТОЕFL 

02.10 -08.11.2017

60 ч.

Понеделник, сряда и петък- 19.00-21.00

SAT 1

07.10 - 20.01.2017

32 часа Maths + 40 часа Crit. reading

Събота
14:30 до 19:00ч.

Предлагаме също ИНДИВИДУЛНА ПОДГОТОВКА по график, съобразен с предпочитанията на курсиста

SAT I

sat

Продължителност на курса: 72 академични часа (40 часа Critical Reading § Writing Skills + 32часа математика).

Курсът е практически насочен и цели да впрегне езиковите и математически умения на учениците в справянето със специфичния формат на SAT I. Работата върху оптимален брой тестове, комбинирана с обсъждане на най-успешните изпитни стратегии, позволява на кандидатите съществено да подобрят знанията си по академичен английски език, необходим за университетските програми в чужбина и България.

SAT I се състои от 2 части:

  1. Езиков тест: покрива аналитично четене и писмени умения, както и писане на есе. Съдържа разнообразни видове въпроси. Ученици с вече добро владеене на английски език ще преговорят и надградят познанията си по академичната и литературна лексика, заложена в изпита. Ще се работи и по уменията им да изграждат добре организиран текст.
  2. Математика: тества познания по алгебра и геометрия (използването на калкулатор е позволено). Въпросите могат да бъдат както затворени, така и отворени. Експертите на Дарби ще запознаят учениците с всички необходими математически термини и ще разкрият най-ефикасните изпитни техники.

Посетете и официалния сайт на институцията, провеждаща изпита: www.collegeboard.com

*Екипът на Дарби съветва всички кандидати за SAT I да се явят на пробен SAT тест за определяне на реалното им ниво на владеене на английски.

За повече информация и записвания:

гр. София 1000 пл. „Света Неделя” No 4, ет. 2
тел.
: 02/983 38 19 ; 02/983 38 19 ; 0878/ 696 114;
e-mail:
language@darbi.eu

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com