Курс по руски език - нива А1, А2, B1 и B2
Обучението по руски език в Езиков център Дарби е ориентирано към развиване на всички езикови умения - слушане и четене с цел разбиране, писмено и устно изразяване, комуникация и свободен разговор, лексикална и граматическа подготовка.
Учебните програми са разработени от нашите методисти и включват учебници и различни видове помагала от руски и български автори – специалисти в преподаването на руски език за чужденци. Учебният материал се преподава в рамките на 100 учебни часа за всяко ниво. След овладяване на базовите нива А1 и А2, можете за избирате между курс по общ руски и профилиран курс по бизнес руски език „Деловое общение”.
Преподавателите са квалифицирани филолози с дългогодишен практически опит.
Групите са малки – от 5 до 10 човека, което гарантира максимална ефективност и индивидуален подход при обучението.
Занятията се провеждат 2 пъти седмично х 3 учебни часа; вечер от 18.30 до 20.30 ч. След приключване на курса и успешно полагане на финален тест, курсистите получават сертификат на ДАРБИ за владеене на езика на съответното ниво, съгласно Европейската езикова рамка.
Предлагаме и индивидуална форма на обучение, програмата за която се изготвя според специфичните потребности на клиента и е изцяло съобразена с неговите предпочитания за време и честота на провеждане на занятията. Цената се формира на база 35 лв. за учебен час.

За повече информация и записвания:
тел.: 02/983 38 19 или 0878/696 113 
e-mail: language@darbi.eu

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com