TestDaF е изпит за доказване ниво на владеене на немски език. Сертификатът, който се получава след полагането на изпита,  се изисква при кандидатстване във висши учебни заведения в Германия и Австрия.

Изпитът тества уменията на кандидатите в четири различни компонента: слушане и четене с разбиране на текстове с научна или обществено-политическа информация, писане на аналитичен, аргументиран и добре структуриран текст и говорене  с изразяване на становища по различни теми.

Изпитите се провеждат в Гьоте Институт и Технически Университет, София; Университетите в Пловдив и Велико Търново и Sparchzentrum Варна.

Подготвителните курсове, които предлагаме, си поставят за цел упражняване и овладяване на специфичния формат на изпита. Занятията се провеждат от опитни преподаватели в групи от максимум 8 курсисти, което позволява индивидуален подход.

Предвидените часове са в зависимост от стартовото ниво на владеене на немски език – съответно 60 и 180-часови. Записването за курса става след провеждане на входен тест за доказване ниво на владеене на немски език.

Предлагаме също и индивидуална подготовка.

График за предстоящите курсове в Езиков център ДАРБИ, Варна:

Специално разработени стратегии към специфичните особености на изпита.
Комплексна подготовка за всички компоненти на TestDaF
Безплатен входящ тест за допускане в сертификатна подготовка за TestDaF.

Курс TestDaf Начало / край на курса Разписание Изпит
TestDaf 60 часа

Август - Септември
01.08 - 03.09.2018

Понеделник,сряда, петък 20.09.2018 (Варна)
TestDaf 60 часа

Септември - Ноември
08.09 - 04.11.2018

Събота и неделя 13.11.2018 (Варна)
  Ноември – Януари
24.11 - 27.01.2019
Събота и неделя 12.02.2019 (Варна)

Индивидуална подготовка по немски език – от начално до сертификатно ниво!

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com