Специално за 12-класниците в Езиков център ДАРБИ, София
Броят на гимназистите, избрали да се явят на матура по английски език, традиционно е висок. Много от тях правят този избор, водени от убеждението, че са готови за него и без специална подготовка, поради факта, че ежедневно използват езика, сърфирайки в интернет или играейки на различни игри онлайн.
Това ниво обаче далеч не е достатъчно, когато става въпрос за полагането на държавен зрелостен изпит или на изпит за международен сертификат по английски език.
Ето защо е добре зрелостниците, които имат планове за своето развитие, свързани с използването на английски език – било с цел продължаване на образованието или по-добра професионална реализация, да проверят  какво е нивото им на владеене на езика в началото на учебната година.
Това е времето, в което, ако има пропуски в базисното владеене на езика, те могат да бъдат преодолени с допълнителен езиков курс.

Предложенията на Езиков център ДАРБИ към зрелостниците са: интензивен курс по английски език за ниво В2 от началото на октомври до средата на януари + практикум за матура по английски език от края на март до средата на май; или курс за подготовка на международен езиков сертификат, ако планират да продължат образованието си в англоезичен университет у нас или в чужбина.

За повече информация можете да се свържете с екипа на Езиков център ДАРБИ на тел.: 0878 696 113 или e-mail: language@darbi.eu 

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com