IELTS в условията на пандемия
В условията на пандемия Британски съвет – единствената оторизирана институция за провеждането на изпит IELTS в страната, прави всичко възможно да осигури провеждането на изпитни сесии за всички желаещи да получат сертификата, който е задължителен при кандидатстване в англоезични университети.
Класическият вариант на изпита - на хартия, се провежда веднъж месечно (в София) при спазване на всички предпазни мерки - представяне на зелен сертификат за кандидатите над 18 години, спазване на дистанция и носене на маски от всички по време на протичането му. Фиксирани дати за този вид изпит има също в Благоевград, Бургас, Пловдив, Русе и Варна.
Освен него обаче съществува и компютърен вариант, който се провежда в София и Пловдив, като датите са много повече - от два до четири пъти седмично. И при двата варианта устният изпит се провежда face to face; разликата е в писмената част - отговорите при компонентите Reading и Listening, както и двата текста в частта Writing се пишат директно на компютър.
Таксата за изпита е еднаква и остава непроменена за 2022 година - 425 лв. Резултатите са готови на 13-ия ден от провеждането на хартиения вариант на изпита и до 5 дни след компютърния вариант.
Изборът на вариант за явяване на изпит за сертификат зависи от индивидуалните предпочитания на кандидатите; това, което обаче е общовалидно и не бива да се подценява, е подготовката за изпита. Форматът има специфични изисквания особено в частта Writing и явяването на изпит без специална подготовка e риск да се получи оценка под необходимия минимум (в повечето случаи университетите изискват обща оценка 6.5 с минимум 6.0 на компонент по 9-бална система).
Вариантите за подготовка за IELTS в ЕЦ Дарби са различни в зависимост от стартовото ниво на кандидатите; а средният успех на явилите се на изпит курсисти на Дарби е 7.0 – 7.5 през последните 12 години.
Изберете своята подготовка сега! Свържете се с нас на тел.: 0878 696 113 (София); 0878 696 112 (Варна) или e-mail: language@darbi.eu

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com