В наши дни английският език е най-разпространеното средство за комуникация в световен мащаб. И абсолютно задължителна част от грамотността на съвременния млад човек. Изучаването на английски език обикновено започва от най-ранна възраст и продължава като част от учебния процес в училище и в различни езикови курсове.

С обсебването на ежедневието ни от съвременните технологии се предлагат все повече он лайн курсове наред с класическите форми на присъствено чуждоезиково обучение. Най-общо вариантите за онлайн обучението са – (видео) уроци, разработени за самостоятелна работа, които могат да се усвояват в избрано от курсистите време в рамките на определен период (най-често 1 или 3 месеца) или онлайн обучение във виртуална класна стая, което е с фиксиран график като ден и час; предимството е, че курсистите си стоят вкъщи пред компютъра и спестяват време за придвижване.

Опирайки се на дългогодишния си професионален опит, методистите от Езиков център Дарби разработиха специален курс по общ английски език, който съчетава предимствата на присъственото с тези на онлайн обучението.

Веднъж седмично в рамките на 4 учебни часа курсистите имат обучение в нашата учебна база в централния ни офис на пл. „Св Неделя” 4, София. Преподавателят разяснява основния граматически материал по съответната тема. През останалата част от седмицата курсистите имат неограничен достъп до богата база данни с класически и визуализирани интерактивни упражнения, чрез които да усвоят преподадения материал. За целта е необходимо да отделят поне 6 часа в удобно за тях време, за да направят упражненията и научат новите думи. Платформата позволява нееднократно правене на всяко от упражненията, като дава информация за постигнатия резултат. На следващото присъствено занятие се обсъждат възникналите въпроси в процеса на работа и се преподава следващата част от материала. Обучението включва 8 присъствени и 16 онлайн занятия в рамките на 100 учебни часа за ниво и приключва с финален тест, след който се получава сертификат за съответното ниво съгласно Европейската езикова рамка.

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com