Тестът за Академична ориентация е първият тест в България, разработен за нуждите на децата и техните родители. Той създава един подробен личностен портрет, който може да е от голяма полза на ученика и на неговите родители в процеса на избор на училище за продължаване на образованието. В стандартизацията му са взели участие над 13 000 ученика от цялата страна

Тестът се прави Online.

Неговата средна продължителност е ½ час и е предназначен за ученици от 6, 7 и 8 класове. Дава информация в 5 направления.
Замисълът на теста е да информира за най-подходящото училище за средно образование на ученика, като едновременно с това запознава с основните категории училища, големината на класовете и профилиращите предмети.

Другата информация, която се получава е свързана с академичните интереси на ученика на база основните предмети, изучавани в училище. Тестът НЕ дава оценка за академичната успеваемост по даден предмет. Вместо това отговаря на въпроса кои са най-интересните предмети за ученика.

Информира също така за 8 базови стила на учене. В резултатите на теста се коментират трите най-изявени стила на учене на ученика и се предлагат подходящи техники и методи за това.

Получава се също така информация за социалните аспекти на ученика – неговите вербални и писмени умения, презентационни умения, работа в екип, ориентация към крайния срок, способност за вземане на решения, справяне със стрес, креативност и скала на лидерство.

Последното направление на теста е посветено на емоционалната интелигентност. Тази категория е интересна както на децата, така и на възрастните. Самият тест я измерва в пет скали – емоционална мотивация, разпознаване на емоциите в останалите, разбиране на собствените си емоции, контрол над емоциите и емоционална стабилност.

Ако решите, че нашето предложение представлява интерес за вас , искате за опознаете детето си чрез теста и да му помогнете в избора на училище , можете да се свържете с нас за детайли на тел.02/988 10 82 или на имейл: sledu@darbi.eu

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com