Управлявайте успешно образованието на своето дете
Семинар за родители на тема средно образование

30 март 2022 г., 18:00 ч., онлайн

Изборът на училище за средно образование е от ключово значение за развитието на всяко дете и всеки родител се нуждае от много информация, за да вземе правилно решение.

Възникват редица въпроси: как да подготвя детето си за това, което го очаква в новото училище, какъв тип учебно заведение да избера, кога е добре да започне изучаването на чужд език...

Експертите на ДАРБИ са подготвили специализиран семинар в помощ на родителите, за да ги запознаят с възможностите и трудностите във всеки един етап от образованието на подрастващите.

Теми на семинара:

1. Психологическа подготовка за новата среда и новите изисквания
Съветите на психолога

2.Избор на училище за средно образование в България или в чужбина

Видове училища

 • В България
 • В чужбина

Академична подготовка за успешно кандидатстване

 • Подготовка по приоритетни предмети
 • Подготовка по чужд език

Изисквания за кандидатстване в България

 • Нормативна уредба за кандидатстване
 • Срокове
 • Записване в училище

Изисквания за кандидатстване в чужбина

 • Срокове
 • Видове училища
 • Стипендии
 • Помощта на консултантите в процеса по кандидатстване

3. Допълнителна езикова и сертификатна подготовка в гимназиален етап

 • Етапи в изучаването на чуждия език
 • Международни езикови сертификати и тяхното предназначение
 • Планиране на чуждоезиковото обучение

4. Езикова ваканция - перфектната симбиоза между обучение и забавление

 • Преодоляване на езиковата бариера в неформална среда
 • Подготвителни програми за кандидатстване в пансионатно училище или университет
 • Специализирани програми за развиване на умения и знания за конкретна професия

5. Кариерна подготовка

8 и 9 клас - полагане на кариерната основа

 • Основен потенциал
 • Навици за учене
 • Използване на интердисциплинарни връзки
 • Изграждане на универсални умения

10  и 11 клас - определяне на академично направление

 • Препоръчителни профилиращи предмети
 • Анализ на мотиваторите
 • Приоритетни предмети и области за подобрение
 • Анализ и оптимизиране на навиците
 • Персонализирано кариерно ориентиране

11 и 12 клас - избор на специалност и университети

 • Приоритетни предмети и области за подобрение
 • Подготовка за езиков сертификат
 • Релевантни извънкласни занимания и стажове
 • Проверка на условията за прием
За повече информация: тел.: 0878 696 118 или e-mail: sledu@darbi.eu