Образователната цел на пансионатното училище е изразена в думите на Хайнрих Песталоци: ”Да се научим да живеем е целта на цялото образование.” Да могат да говорят различни езици, да се интегрират в дадено общество, да се справят с междуличностни конфликти, да бъдат уверени в себе си и същевременно да приемат различни идеи и да правят компромиси – всичко това са качества, които в Institut auf dem Rosenberg се стремят да възпитат у възпитаниците си.

Училището предлага различни програми като: German Abitur, American High Diploma, Swiss matura, A Lavels, Maturita Italiana. Училището е тест център за SAT,  ACT, GCE, TOEF, a през лятото провеждат езикови програми за деца.

Вид Стипеднии: Академична

Размер на стипендията: до 50% от годишната такса

Брой отпускани стипендии: една

Условия за кандидатстване: много добри академични резултати; участие в много извънкласни дейности; добре поведение; инициативност за принос към социалните дейности на училището, академичните резултати от последните три години, 2 препоръки, мотивационно писмо от кандидата и писмо за съгласие от родителите.

Срок за кандидатстване: Предстои обявяване

Дата на провеждане: няма

За повече информация: тел: 02 988 10 82; e-mail: sledu@darbi.eu

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com