Подготовка за изпити TOEFL & SAT I за 1 семестър на учебната 2015-2016 година

Вид курс

ТОЕFL/SAT

Начало / край на курса


Продължителност


Разписание

ТОЕFL 60

03.10 - 30.11.2016

60 ч.

Понеделник, сряда и петък
от 19.00-21.00

ТОЕFL 120

03.10 - 01.02.2017

120 ч.

Понеделник, сряда и петък
от 19.00-21.00

SAT 1

03.10 - 01.02.2017

60+60 часа Maths + Crit. reading

Събота от 14.30- 19.00

SAT I

sat

Продължителност на курса: 120 академични часа (60 часа Critical Reading § Writing Skills + 60 часа математика).

Курсът е практически насочен и цели да впрегне езиковите и математически умения на учениците в справянето със специфичния формат на SAT I. Работата върху оптимален брой тестове, комбинирана с обсъждане на най-успешните изпитни стратегии, позволява на кандидатите съществено да подобрят знанията си по академичен английски език, необходим за университетските програми в чужбина и България.

SAT I се състои от 2 части:

  1. Езиков тест: покрива аналитично четене и писмени умения, както и писане на есе. Съдържа разнообразни видове въпроси. Ученици с вече добро владеене на английски език ще преговорят и надградят познанията си по академичната и литературна лексика, заложена в изпита. Ще се работи и по уменията им да изграждат добре организиран текст.
  2. Математика: тества познания по алгебра и геометрия (използването на калкулатор е позволено). Въпросите могат да бъдат както затворени, така и отворени. Експертите на Дарби ще запознаят учениците с всички необходими математически термини и ще разкрият най-ефикасните изпитни техники.

Посетете и официалния сайт на институцията, провеждаща изпита: www.collegeboard.com

*Екипът на Дарби съветва всички кандидати за SAT I да се явят на пробен SAT тест за определяне на реалното им ниво на владеене на английски.

За повече информация и записвания:

гр. София 1000 пл. „Света Неделя” No 4, ет. 2
тел.
: 02/983 38 19 ; 02/983 38 19 ; 0878/ 696 114;
e-mail:
language@darbi.eu

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com