990x400 15 years
Ние от Дарби вярваме, че успехът се постига чрез образование. Лидери сме в сферата на консултантските и образователни услуги. Държим на качеството, професионализма и индивидуалния подход. Работим заедно за успешното развитие на всеки, който ни се довери.
Вече 25 години предлагаме качествени, съвременни и иновативни услуги в сферата на образованието у нас и в чужбина. Ние се ползваме с най-голямо доверие сред хората, които държат на своето професионално и лично развитие и това на техните деца и близки. Развивайки и предоставяйки най-добрите образователни програми и методи, ние обучаваме и подкрепяме нашите клиенти в това да открият своите дарби и да развият пълния си потенциал.
За да бъдем полезни на всеки, който се интересува от новостите и възможностите в образователните програми, винаги се стремим да бъдем иновативни. Резултат от тези усилия е първото по рода си Изложение за Образование в чужбина, което организирахме през 2003 г. то се превърна в ежегодна традиция и неизменна част от работата ни.
През 2020 г. отново се доказахме като новатори, въвеждайки изцяло нов формат на провеждане на изложенията за образование в чужбина – онлайн. Първото Виртуално Изложение за Образование в Чужбина се проведе през месец март 2020 г. С него поставихме началото на една нова, но обещаваща практика – да информираме и свързваме младите хора с учебни заведения от цял свят от удобството на техния дом.

За нас е важно

Удовлетворение на клиентите

Ние очароваме клиентите си и печелим тяхното доверие с личното си отношение към тях, професионализма и качеството на услугите, които предоставяме.

Работа в екип и взаимно учене

Всички в Дарби познаваме и чувстваме мисията и целите ни като общи и споделени и гледаме на работата си през призмата на общата картина. Виждаме и извличаме ползите от ефективната екипна работа. Споделяме научените умения, откритите решения и натрупания опит с екипа. Признаваме приноса на всеки.

Инициативност и креативност

Проявяваме и насърчаваме личната инициатива за постигане на общите ни мисия и цели. Учим се постоянно, търсим и намираме нови, иновативни идеи и решения във всяка сфера от нашата дейност.

Лична отговорност

Посрещаме предизвикателствата с постоянство и намираме решения с помощта на целия екип, запазвайки лична отговорност за постигането на целите си.

Аналитичност и отчетност

Проследяваме изпълнението на целите си и отчитаме резултатите обективно, анализираме и рефлектираме върху резултатите, което ни помага да работим ефективно заедно и да се усъвършенстваме.

Bistra Ilieva

Managing Director

+ 359 888 73 70 76; + 359 878 696 121

E - mail: bistra_ilieva@abv.bg

www.darbi.eu