Реформите в средното образование
пред какви проблеми са изправени учениците от 7 до 12 клас

Последната съществена реформа в средното образование, която беше заложена още през 2016 г. показва своите недостатъци, които рефлектират върху всички ученици от 7 до 12 клас.
Какви са основните проблеми?
След 7 клас всички ученици се борят за място в конкурентните паралелки в училищата като отчитат рейтинга и евентуално основния профил на училището – езиков, математически, природнонаучен и т.н. или за паралелки обвързани с конкретна професия.
Дали обаче родителите знаят какво означава впоследствие този избор за техните деца?

Вероятно на всички е ясно, че професионалните гимназии обучават ученици за конкретна професия, но дали са наясно, че възможността да продължат образованието си в друго направление е силно лимитирана. А ако решат да учат в чужбина, за жалост, ще се сблъскат с някои ограничения, заради спецификата на тази диплома.

Избирайки профилирана паралелка и гимназия трябва да знаете, че този основен профил остава заложен до 12 клас. За езиковите гимназии задължителни са 2 чужди езика, за математическите гимназии математика и информатика и т.н. След 10 клас учениците само в профилираните гимназии имат възможност да добавят до два предмета (по закон от всички общообразователни предмети), които в последните две години изучават на задълбочено или т.н. профилирано ниво. Останалите предмети отпадат от учебната програма за тях. Това, разбира се на пръв поглед звучи много добре, тъй като по този начин учениците могат да се фокусират върху предметите, които са им най-силни и представляват интерес за тях, защото желаят в последствие да продължат образованието си в конкретната област и да се освободят от „ненужните такива“. Но какво се случва реално?

Не във всички гимназии могат да се осигурят преподаватели, подготвени да преподават на заложеното профилиращо ниво предмети като биология, химия, физика, математика, история, география, рисуване и т.н. и поради тази причина училищата решават индивидуално кои предмети могат да предоставят за избор на учениците. Това обаче ограничава не малка част от тези, които желаят да изучават предмет, който не се предлага от училището им. Не по-малко неприятното, което също често се случва за последните 2 години, е училището да предлага желания предмет, но тъй като има лимит на местата за дадената паралелка част от децата да бъдат пренасочени към алтернативен такъв.

По програма са заложени комбинации от предмети, а именно:

1. чужди езици – два чужди езика;

2. хуманитарни науки – Български език и литература и история и цивилизация / Български език и литература и философия;

3. обществени науки – география и икономика и история и цивилизация / история и цивилизация и философия;

4. икономическо развитие - география и икономика и математика / география и икономика и чужд език; 

5. софтуери и хардуерни науки - информатика и информационни технологии

6. предприемачески - предприемачество и информационни технологии / предприемачество и география и икономика; 

7. математически - математика и информатика / математика и физика 

8. природни науки - биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда / химия и опазване на околната среда и физика и астрономия

9. изобразително изкуство -  изобразително изкуство и чужд език / изобразително изкуство и информационни технологии; 

10. музика - музика и чужд език / музика и информационни технологии;  

11. физическо възпитание и спорт - физическо възпитание и спорт и биология и здравно образование.

Защо това е проблем, който не всички семейства осъзнават?

Ако детето е лишено от възможността да изучава предметите, които желае всъщност това означава, че няма да има конкурентното ниво за избраното от него направление в университет, когато дойде моментът да кандидатства. За най-конкурентните специалности и университети в България профилиращата матура се умножава с по-висок коефицент от приемения изпит. И още по-неприятното, ако е амбицирано да учи в чужбина и му липсват ключовите за специалността предмети ще му бъде отказан прием поради несъответствие на изучаваните дисциплини или поради невъзможността да положи профилираща матура по предмети, които са задължителни за избраната специалност.

В качеството си на специализиран консултант за образование в чужбина още преди повече от година Дарби сигнализира МОН за назряващите проблеми пред зрелостниците при кандидатстването им в елитни чуждестранни университети. За жалост към момента все още няма решение на възникналите проблеми.  Надяваме се, че след подадените сигнали както от наша страна, така и от родители и ученици, след обществено обсъждане и съгласуване на тези специфики МОН да обърне внимание и да откликне на предложенията за подобрение на закона за средно образование.
Вероятно това би отнело поне 1-2 години, а докато това стане факт е важно учениците в 7 и 10 клас много внимателно да обмислят решенията си за избор на профили или професионални направления. Относно учениците в 11 клас, които не са сигурни какво да очакват от предстоящото кандидатстване или вече виждат преградите пред себе могат да се обърнат към Дарби, за да предложим индивидуални решения спрямо техния конкретен случай.