В съвременния свят младите хора имат необходимост да развиват непрекъснато нови умения. От тях се очаква да имат не само придобит опит и различни умения, но и добро владеене на поне два чужди езика. В продължение на години  млади хора от цял свят,  на възраст от 14 до 18 години, участват в процеса на международно общуване, като взимат участие в програми за културен и образователен обмен. Освен явните предимства за непосредствените участници в обменните програми, международната размяна на учащи се има съществена роля за по-доброто взаимодействие между хората от различните държави.

Edna Uchebna Godina

Консултантската къща за образование в чужбина „Дарби” има дългогодишен  опит в провеждане на програмата  за културен обмен“Една учебна година” в САЩ, Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, Италия, Австрия, Швеция, Дания, Швейцария, Норвегия и Испания.

Всички младежи, които се обучават по тази програма, живеят в приемни семейства-доброволци, които се подбират според техния  принос и желание да са домакини на чуждестранен ученик. Повече от 1000 представители на програмата  в Европа и САЩ работят целогодишно по намиране на най-подходящите семейства. Всички приемни семейства имат две общи черти – топлина и щедрост. Семействата очакват с нетърпение своите приемни деца и правят всичко възможно те да се чувстват  като в свой дом.

В програмата” Classic” участват едни от най-добрите държавни училища. Това е традиционната обменна програма. Учениците имат възможност да се запишат за 2 или 3 месечен престой, един учебен срок или една учебна година; да изберат учебните курсове, които ще следват по време на програмата; да се подготвят и се явят на изпити за сертификат за владеене на езика. Младите хора стават членове на едно многонационално общество, участвайки в училищния живот, който е изпълнен с различни дейности и приятни преживявания.

В някои от държавите се предлага и програмата “Select”. Участниците в тази програма могат да избират пансионатно училище сред тези, които участват в програмата и да се запишат за престой от една учебна година или един учебен срок. Програмата предоставя също така възможност за няколко годишен престой в избраното училище по желание на участника. STS Select може да бъде приспособена към желанията на участниците. Освен че имат възможност да избират училището, те могат да изберат и предметите, които са важни за тях.
Учебната година и по двете програми започва през август или септември и завършва през май или юни, а в някои държави и през юли.

За всички участници по избрана програма организаторите предлагат преди началото участие по желание в организиран Welcome Camp, като за различните държави, той се провежда в различни градове. Участниците в програмата, преди да заминат за своето приемно семейство ще имат възможност да се запознаят с новата държава, да се адаптират към новата среда, да се запознаят със регионалния си координатор и много друго. Welcome Camp със сигурност е първият чудесен спомен от годината в чужбина на много ученици.
За участниците в програмата се предлагат допълнително и екскурзии през годината – Discover & Explore – възможност да се посетят непознати места и да се опознае още повече приемната държава.

Кой може да участва в програмата?

За участие в програмата има няколко задължителни условия, на които трябва да отговаря всеки  кандидат- участник.

  • За да можете да участвате в програмата, трябва да сте редовен ученик на възраст от 14 до 18 години. 
  • Трябва да владеете езика на съответната държава поне на ниво В2 /за скандинавските държави може и английски език/.
  • Да имате среден успех за последните три години на обучение над 4.50.

Интервюто и теста по езика са задължителни за всеки кандидат.

Кандидатстването по програмата е най-добре да започне в края на календарната година, преди годината, в която участника следва да започне обучението си в избраната държава. За подготовката е необходимо да се отдели време, за да може комплекта от документи да придобие вида, изискван от организацията-партньор. Всеки участник в програмата , след нейното приключване, получава сертификат за завършен клас. 

Готови ли сте да започнете да мислите глобално? Направете тази първа вълнуваща  стъпка с нас. Ако имате необходимата нагласа, резултатите могат да бъдат само положителни.

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com