Професионална ориентация
Всеки има познати, които от съвсем малки знаят с какво точно искат да се занимават „като пораснат” и такива, които дори на 25 години още се лутат в избора си на професионален път.
Статистически основните методи за избор на специалност са няколко: фамилна традиция; детска мечта; модерната професия; по препоръка на приятели; звучи ми интересно … и други аргументи все в този дух.
Всеки от тези подходи обаче, може да се окаже неподходящ, ако не е съобразен с личните характеристики на индивида. Персоналният подход при избор на професия е и основния аргумент на специалистите, които изтъкват ползата от кариерното ориентиране.
ДАРБИ Кариерен тест
Кариерният Тест на ДАРБИ разкрива личностните характеристики и посочва най-благоприятните професионални перспективи чрез серия от ситуационни въпроси. Това не е тест, на който може да се провалите, защото няма верни и грешни отговори. Ако честно маркирате вариантите, които най-точно Ви описват, без да се опитвате да налучквате резултата, ще получите реалистичен портрет на собствената си личност. 
Направете онлайн своя кариерен тест ТУК!
Замисълът на кариерните тестове е да спомогнат за логичното обяснение как една толкова разнородна компилация от различни личностни характеристики като предпочитания, умения, ценности, интереси, мотивация и дарби, оказват пряко въздействие на евентуалния успех и удовлетворение от избора на професия и работна среда. 
Подобни тестове от конкретен или по-общ вид, включващи вече изброените личностни характеристики, са често използвани от отделни хора или организации, като университети, кариерни центрове, отдели човешки ресурси в големи компании, инструктори и съветници, с цел те да са в състояние да вземат най-доброто и компетентно решение за всеки конкретен случай.
Съществува огромно разнообразие от психологически тестове за определяне на личностния профил и кариерната ориентация. Някои тестове са наистина професионално разработени и ефективността им е проверена в практиката, други са по-скоро с развлекателен характер и резултатите им нямат претенция за прецизност. Но и от най-съвършения тест може да се получат изкривени резултати, ако той не е адаптиран за съответната категория потребители.
Кариерният Тест на ДАРБИ е един от малкото тестове разработени за нуждите на кандидат-студентите и отчита специфичните характеристики на тази конкретна група ползватели. Определянето на подходящите професионални сфери се осъществява на базата на индиректни индикатори, а не на осъзнат избор между конкретни алтернативи, защото тези млади хора все още не са натрупали нужния им практически и социален опит.
Допълнителна информация за кариерния тест и записване за полагането му можете да осъществите чрез консултантите на ДАРБИ, на телефон 02/988 10 92 или e-mail: uniedu@darbi.eu

 

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com