Тестове за прием

Въпреки че в голямата си част европейските университети използват принципа на документалното кандидатстване за селектиране на новите си студенти, в различните държави и дори в отделните университети съществуват специфични тестове и процедури, чието неспазване или пропускаме може да компрометира успешния прием на кандидатите.

Германия - Тестове за прием

Университетите в Германия имат различни изисквания относно езиковите сертификати, с които се кандидатства за тях. Важно е да се знае, че като цяло допустимите сертификати за кандидатстване в немски университет са

Холандия и Скандинавски страни

Кандидатстването в голяма част от холандските университети е документално, като от кандидатите се очаква да представят на комисиите по прием официална информация за академичните си резултати (дипломи, академични

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com