Пет стъпки за създаване на успешно портфолио
Точно както всеки студент по изкуства е различен (с индивидуални силни страни, опит, интереси и идеи), така и всеки университет има различни изисквания за прием в креативните специалности. Докато някои университети имат строги критерии, когато става въпрос за изготвяне на портфолио, други са отворени и гъвкави. Тези вариации в очакванията може да оставят учениците несигурни как да подходят. Дори когато критериите са ясни, кандидатите може да се почувстват объркани и да се чудят какво да нарисуват/изработят/създадат, кои материали да използват и как най-добре да изберат и представят работата си.
Какво всъщност представлява портфолиото: Това е колекция от ваши творби, която показва как вашите умения и идеи са се развили за определен период от време. То демонстрира вашата креативност, способности и ангажираност и помага на комисията по прием в университета да оцени вашия потенциал.
Планирайте създаването на вашето арт портфолио
Това е най-важната част от процеса, която най-много обърква кандидатите, заради вечния въпрос „какво трябва да включа в портфолиото си?“ Отговорът е следният: включете набор от скорошни визуални творби (завършени през последната година или две), които най-добре предават вашите артистични умения и опит, творчески идеи (оригиналност) и страст (отдаденост).
Помнете целите си
Важно е да включите такива творби, които подчертават интереса Ви към избрания курс, но не прекалявайте с еднотипните работи. Формирайте портфолиото си така че да сте сигурни, че ще уловите интереса на оценяващите, без да го претоварвате като количество. До 10 – 15 авторски произведения/проекти са достатъчни. Оригиналите могат да включват неща като скици, рисунки с туш и перо или молив, живописни творби, колажи, както и снимки на произведенията с по-голям формат (масло, акрил, скулптура, керамика, бижута, макети и др.). В зависимост от програмата, за която кандидатствате може да включите и мултимедийни презентации, скици на текуща работа, показващи вашите идеи, наблюдения и въображение, чертежи на AutoCAD, ръчно изготвени архитектурни чертежи, художествена фотография, графичен дизайн, 3D модели, типография, уеб дизайн, UI дизайн. Не забравяйте, че във вашите творби, трябва да  демонстрирате оригинални идеи, добри умения и опит с различни материали и техники.
Представете само най-доброто от работата си
Не е необходимо да включвате всичко, върху което някога сте работили. Подберете най-силните си рисунки и проекти, и покажете разнообразие и широк набор от умения. Можете например да демонстрирате добри умения за рисуване от натура, като прибавите пейзажи, натюрморти, портрети, фигурални композиции, но е добре да има и идейни проекти, с които  да заявите своята креативност и оригинален подход, умения за проучване, анализиране и експериментиране. Трябва да се опитате да избягвате общи или клиширани подходи и директни копия на чужди работи.
Разкажете история

Вашето портфолио трябва да бъде представено по логичен и ясно подреден начин. Помислете дали да подредите страниците според използваните техники и материали (рисунки, живопис, скулптура, фотографии) или тематично (рисунки от натура, 2D/3D проекти). Добре е творбите да ся ясно надписани, като добавите заглавие и кратки бележки, насочващи към специфики в процеса на създаване или обекта на вдъхновение. Интервюиращият екип ще бъде заинтересован да види освен завършени творби и процеса на развитие на вашите идеи, чрез работа в скицници и тетрадки, затова не се колебайте да добавите и идейните си скици. Те са важна част от разказа.

Направете така, че да се откроите от конкуренцията

Проверявайте изискванията на избраните от вас университети за формата и параметрите на портфолиото, които са заложени и начина по който се очаква да представите портфолиото си – лично, на електронен носител, качено на онлайн платформа... или друго. Съобразете портфолиото си с тези изисквания и където има нужда, пренаредете творбите или променете подхода си. Използвайте качествени изображения и подходяща типография (където е необходимо да се добави текст с пояснителни бележки). Не забравяйте, че за портфолиото качеството винаги ще бъде по-важно от количеството! Можете (и трябва) да рисувате много, но си струва да добавите само тези творби, които наистина показват разбиране за специалността, добър естетически вкус и индивидуалност. Демонстрирайте, че можете да използвате и експериментирате с набор от стилове, средства и техники и можете да контролирате, прилагате и моделирате средствата по умел, подходящ и целенасочен начин.