Езиковите курсове съчетават предимствата на присъствените занятия с възможността за самостоятелна работа вкъщи в удобно за вас време. Присъствените занятия се провеждат в учебната база на съответния офис на Езиков център "Дарби" – в София, Варна, Бургас и Плевен - в рамките на 4 учебни часа се преподава теорията към съответния раздел и се дискутират възникнали въпроси. Следва богат набор от упражнения за усвояване на материала, които се правят самостоятелно вкъщи, а интегрираният онлайн речник ви дава автоматичен достъп до непознатите думи. За целта е необходимо да отделите от 6 до 8 часа до следващото присъствено занятие, като интервалът между отделните занятия е от 10 до 12 дни.

Онлайн курсове по общ английски език

Ниво Начало/край на
курса
Присъствени занятия
А1, А2, В1 /100 уч. часа 03.07.2017-28.07.2017

В понеделник и петък от 9.30 до 11.30
Финален тест: 31 юли от 9.30 до 11.00

Цена на курса: 290 лв.

Онлайн курсове по IELTS Speaking

Начало/край на курса Индивидуални Speaking тестове
05.06.2017 – 23.06.2017 Провеждат се 3 Speaking теста,като
графикът се договаря с преподавателя
03.07.2017 – 21.07.2017 Провеждат се 3 Speaking теста,като
графикът се договаря с преподавателя
4.09.2017– 21.09.2017 Провеждат се 3 Speaking теста,като
графикът се договаря с преподавателя

Цена на курса: 98 лв.

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com