Американска образователна система
САЩ е домът на някои от най-вълнуващите градове и пейзажи, които трудно могат да се възприемат от човешкото съзнание, силно чувство за регионалност, осезаема митология и нещо, което често се оспорва - една от най-приветливите нации.
САЩ е прочут с изключително и коренно различно население, което с много малко общи черти, освен копнежа да изберат собствените си пътища към богатството и щастието, се обединиха около благородните идеали на Декларацията за Независимост, за да изковат най-богатата, изобретателна и велика страна на земята.
Американската образователна система е различна от тази в много други страни. Образованието е преди всичко отговорност на правителството, държавната и местната власт. Учебната програма е стандартизирана. Отделните щати имат голям контрол над това, което се преподава в училищата в тях и над изискванията, на които трябва да отговаря един ученик. Те също са отговорни за финансирането на образованието. Макар, че няма големи промени по отношение на курсовете, темите и другите основни дейности, подробностите винаги зависят от това къде се намира училището. 
Все пак, има някои общи точки, като например разделението на образователната система в три нива: основно/начално образование, средно образование и висше образование (в колежи и университети). Официално образованието продължава 12 години, до около 18-годишна възраст. Задължителното образование обаче приключва на 16-годишна възраст в повечето щати, а някои изискват учениците да ходят на училище до навършване на 17 или 18 години. 
Всички деца в Америка имат пълен достъп до обществени училища, където образованието е безплатно. На разположение са и частни училища, но за обучението си там, учениците трябва да заплащат такса.
По-голямата част от децата в САЩ започват образованието си преди да влязат в редовно училище. Родителите, които изпращат децата си на детски градини и в предучилищни институции трябва да финансират грижите и обучението. Децата се учат на азбуката, цветовете и други елементарни неща. Американските деца обикновено постъпват в системата на задължителното образование около 6-годишна възраст. Учениците в началния етап обикновено се обучават в една класна стая с един и същ учител през по-голямата част от деня.

Схема на американската образователна система в средното образование
Години Обща образователна система за САЩ
12 - 13 Junior High School Прогимназия 7 клас  
13 - 14 8 клас  
14 - 15 Senior High School Гимназия 9 клас Freshman
15 - 16 10 клас Sophmore
16 - 17 11 клас Junior
17 - 18 12 клас Senior

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com