Ирландска образователна система
Ирландия е държава с население от 4 милиона души и международна репутация. Ирландският народ е разнесъл местната култура по целия свят. Позната като „Остров на светци и учени”, през настоящето икономическо огледало като „Келтски тигър”, развита до касмополитна и богата общност – това е Ирландия днес.
Средното образование на страната се счита за едно от най-добрите в целия свят, тъй като дава на чуждестранните ученици стабилна основа да продължат образованието си където поискат. Дипломата, с която се завършва средното образование „The Leaving Certificate” е международно призната и може да бъде препотвърдена в различните държави.
Средното образование се състои от 6 години обучение, които се разделят на два основни цикъла – Junior и Senior.

Junior Cycle
Учебна година Възраст Описание
Year 1 12 - 13 Учениците започват средното си образование на 12 години. В първия етап - Junior cycle учениците изучават до 9 предмета. Чуждестранните ученици изучават предмети от две основни ядра – английски и математика, които са задължителни, но трябва да изберат и предмети като науки и технологии, чужди езици, изкуства, музика, история, география, които също да включат в програмата си.
Year 2 13 - 14
Year 3
Junior
Certificate
14 - 15
Senior Cycle
Учебна година Възраст Описание

Year 4

Преходна година

15 - 16 Тази година определя границата между двата цикъла и не е толкова академична, както останалите учебни години.
Изучаваните предмети могат да достигнат 12 и повече. През тази година е включено и натрупване на професионален опит, както и предпоставка за личностното развитие на ученика. Това е най-добрата възможност чуждестранните ученици да започнат средното си образование в Ирландия, за да усъвършенстват своята езикова компетентност и да се адаптират към живота в страната.
Year 5 16 - 17 Двете години формират същинския цикъл, като учениците завършват със сертификат, необходим за кандидатстване в университет.
По време на своето обучение учениците трябва да изучават минимум 6 предмета, включително двата основни предмета - английски и математика. Останалите 4 се избират от широк кръг възможности.

Year 6

Сертификат за завършване

17 - 18

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com