Френска образователна система
Независимо дали търсите велика по рода си национална кухня, артистично майсторство или културен престиж, без съмнение Франция води класацията в Европа. Франция е страната, за която е измислена думата „шик” – съблазнителна и надменна, старомодна и търсеща новото. Страната, дала на света шампанското и сиренето Камембер е прочута най вече с уникалната по рода си национална кухня. В тази очарователна страна има много други неща, заслужаващи уважение. Едно от тях е френското образование.

Средното образование във Франция продължава 7 години. Колежите са училищата, в които отиват всички завършили начално образование и обхващат 4 учебни години, организирани в три цикъла.

  • 6-та година – Цикъл на адаптация. Целта е да се въведат децата в методите на работа в колежа, като се обръща особено внимание на самостоятелната работа. Учениците избират първи чужд език.
  • 5-та и 4-та година – Централен цикъл. Целта на този цикъл е да се задълбочат познанията и уменията на учениците с включване на все повече факултативни дисциплини. Обръща се особено внимание на образователната ориентация. От 5-та година започва обучението по физика и химия, а факултативно могат да се изучават класически езици – латински и гръцки. В 4-та година учениците избират втори чужд език.
  • 3-та година – Цикъл на ориентация. Завършва колежанското образование и учениците се подготвят за следващото образователно ниво Lycee. В края на 3-та година учениците получават “Le Diploma National du Trevet” и могат да се ориентират към общообразователен, технологичен или професионален Lycee.

Обучението в Lycee трае три години – втора, първа и последна.

  • Втората година на общообразователния и технологичен Lycee е обща за двете направления и едва в края ѝ се прави избора между двете направления – общообразователен профил или технологичен. 80% от знанията са общи, а отделно учениците могат да избират часове от различни изследователски области, като една от тях е икономика. Съществуват също класове, подготвящи за технически дипломи и за специфичен технологичен Baccalaureat – хотелиерство, музика, танци и др.
  • Първа и последна година – завършващ цикъл. Този етап се характеризира с нарастваща специализация в обучението. В първата година частта на общообразователните дисциплини остава съществена, независимо, че специализацията е въведена. В последната година учениците се специализират тясно в различни области. В края на обучението си учениците получават диплома – ES – икономически науки, L - литература, S – науки и в технологичното образование - STI2D – технологични и индустриални науки или  STL – технологични и лабораторни науки. Учениците с диплома  ES, L или S могат да продължат образованието си в университетите, подготвителните класове на Grande école или евентуално в по-специализирани специалности, завършващи с диплом IUT или BTS.

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com