Германия предлага специфична система на средното образование, в която профилирането и специализацията започват от много ранен период, с цел да се улесни бъдещата реализация на учениците и да се отговори на нуждите на германската икономика. Държавата разполага с добре развита мрежа  както на държавни, така  и на частни училища.

Системата на средното образование в Германия предлага следните училищни форми –Hauptschule, Realschule и Gymnasium.

Hauptschule в повечето провинции обхваща от 5-ти до 9-ти клас и води до получаване на свидетелство, което позволява да се продължи обучението в професионално училище до 18 години.

Realschule обхваща обучението от 5-ти до 10-ти клас и води до получаването на свидетелство, което позволява да се продължи образованеито в професионално училище, общообразователно училище или в гимназия. Realschule предлага на учениците образование, което съчетава общообразователната и практическа насочености.

Gymnasium в повечето провинции се предлага  до 13-ти клас и води до получаването на диплома за завършено средно образование след полагане на матура, която дава възможност да се продължи образованието в университет или друг тип висше учебно заведение.Gymnasium предлага на учениците класическо образование. В гимназията учениците могат да се запишат след завършен 5-ти клас или да се прехвърлят след спешно завършен 11-ти клас в Realschule. Трите основни направления в образованието, предлагани в Gymnasium, са в областта на класическите езици, моделните езици, математиката и природните науки. Вариант на традиционната форма е Berufliches Gymnasium, което включва и ориентация и специализация в областта на икономиката и технологиите в допълнение към стандартните академични предмети.

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com