Първият британски колеж за средно образование в България


Училището

Darbi College е различното училище – индивидуалният подход към всеки ученик в съчетание със стандартите на английската образователна система са ключът към професионалната реализация на амбициозните млади лидери на утрешния ден.
Darbi College е първото училище в България, лицензирано от Cambridge International Examinations (CIE) през 2007 г. – образователна институция, която работи с над 9000 училища по цял свят. Отговорността да носиш логото на CIE е огромна – в края на всяка учебна година учениците от IGCSE и A Level преминават през тежки изпитни сесии с външно оценяване. Оценките са атестация както на учениците, така и на техните преподаватели.
Екипът на Darbi College вярва, че чрез правилния подход всеки може да развие потенциала си. Затова и процедурата по прием дава равни шансове на всички кандидати. Провеждат се диагностични тестове по английски език и математика и интервю, при което Академичният съвет търси висока мотивация за учене. Всеки, които желае да се запише в училището може да го направи след 7, 8, 9, 10 или 11 клас.

Учебни програми

• подготвителна година след завършен 7 клас.
IGCSE: учебна програма след завършен 8 или 9 клас; английска диплома за първия етап на средното образование
A Lеvel: учебна програма след завършен 10 или 11 клас – „златен стандарт” за академична подготовка за най-добрите чуждестранни университети;
• Модулно обучение по един или повече предмети от програмите на IGCSE и A Level – по-голяма конкурентоспособност при кандидатстването в най-добрите университети в света.
• A Level обучение по химия, физика и биология за всички, които искат да следват медицина или архитектура във Великобритания.

Предимствата на обучението в Darbi College:

• Обучение в малки класове
• Допълнителни консултации
• Свободен избор на програми и комбинации от учебни дисциплини
• Висок академизъм и грижа за личностното израстване на учениците
• Допълнителна подготовка за кандидатстване в университет
• Широк спектър от извънкласни дейности


За контакти:
гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ 58
тел.: +359 878 670 481;
+359 2 998 30 55
e-mail: college@darbi.eu
www.darbicollege.com