Специализирани онлайн семинари за гимназисти 8-12 клас

28.02.22 & 01.03.22

През 2017г в България беше приета и впоследствие въведена реформа в образователната система, която разделя средното образование на две степени: I гимназиален етап ( 8 - 10клас) и II гимназиален етап ( 11-12 клас). Това налага редица промени в гимназиалното обучение на учениците в страната и оказва влияние върху кандидатстудентските процеси, считано от 2022г. 
Какви реално са предимствата и предизвикателствата на новата програма и как да се ориентирате в нея?
Навременната осведоменост на учениците и техните родители е от съществено значение, за да може правилно да се планират нужните подготовки, изпити и процедури при кандидатстване в българските или чуждестранни университети.
През 2022г завършва първият випуск по новата програма  в средното образование
Традиционно ДАРБИ провежда кампании за кандидат-студенти в чужбина, но в настоящата ситуация виждаме нуждата от разяснителна кампания и за кандидатите в българските университети, затова организираме следните специализирани семинари:
Семинар 1 Семинар 2
Кандидатстване в университети
в БЪЛГАРИЯ
Кандидатстване в университети
в ЕВРОПА
Как новата квалификация ще повлияе при разпределянето на местата в българските университети и как ще протече кандидатстването за прием 2022г? Отговаря ли новата програма за средно образование в България на условията за прием в университетите в Европа и как влияе профилирането на учениците при кандидатстване?

Семинарът се препоръчва за
ученици 8 - 12 клас

Online - 28.02.2022

16:00 – 17:00ч

Семинарът се препоръчва за
ученици 8 - 12 клас

Online – 01.03.2022

16:00 – 17:30ч

   
Какво да очаквате от семинара: Какво да очаквате от семинара:
 1. Условия за прием в най-предпочитаните БГ университети,
 2. Кога стартира кандидатстудентската кампания в България,
 3. Какво се променя в критериите за прием в университетите спрямо новата програма,
 4. Има ли значение коя матура избирате да положите в 12 клас,
 5. Каква е разликата между профилираната и общообразователната матура за прием в университет,
 6. Изграждане на стратегия – как да сме по-конкурентни при кандидатстване,
 7. Какви алтернативи имате, ако не сте учили профилиращи предмети, които са обвързани с желаната от вас специалност в университет.
След въвеждането на новата програма в българските училища, голяма част от университетите в чужбина налагат промени в критериите за прием и имат конкретни изисквания за ключови предмети, и нивото на матурите (профилирано и общообразователно).
 1. Какви са изискванията за профилиращи предмети за отделните специалности,
 2. Кандидатстване с академична справка и/или с финална диплома в eвропейските университети,
 3. Какви матури и/или допълнителни изпити трябва да планират кандидатите, които нямат подходяща профилирана подготовка,
 4. Какви специалности може да изберете в зависимост от изучаваните предмети - за учениците в 11 и 12 клас,
 5. За ученици 8 - 10клас - как да се ориентирате кои предмети е добре да изберете, ако имате предпочитания за конретна специалност.

Съвети и препоръки за избор на профилирани предмети за учениците
от 9 и 10 клас

Факт е, че има институции, които отхвърлят някои от българските дипломи, като недопусними за прием, а други позволяват алтернативни изпити, които да компенсират липсващите профили.
 1. Какви нови възможности предлага новата програма,
 2. Как правилно да се ориентирате за подходящите за вас профилиращи предмети,
 3. Стратегия за избор на профилиращи предмети в зависимост от личния профил на кандидата и възможностите, които предоставя училището му,
 4. Условията за допускане на даден профилиран предмет и опции за преместване на различните училища в страната,
 5. Кога, как и колко предмета може да коригираме от дипломата за Първи гимназиален етап.
Всички тези детайли са от съществено значение за изграждането на добра стратегия при кандидатстването в конкурентните университети в Европа.
 1. Специфики на обучението на английски език в Европа (Великобритания, Ирландия, Нидерландия, Испания, Германия, Австрия, Дания и др.),
 2. Специфики на обучението на немски език (Германия, Австрия, Швейцария и Люксембург),
 3. Специфики на обучението на френски език (Франция и Белгия),
 4. Специфики на обучението на испански език (Испания ),
 5. Комбинирано кандидатстване в няколко държави (в Европа и България).

Такса за участие
в Семинар 1 (28.02.22) : 30лв

Такса за участие
в Семинар 2 (01.03.22) :
50 лв

ВНИМАНИЕ! Семинарите могат да бъдат заявени и след датите на провеждане като запис.

Семинар може да заявите на тел.: 0878 696 117 или e-mail: uniedu@darbi.eu 

 

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com