Тестове за прием в Нидерландия и Скандинавски страни
Кандидатстването в голяма част от холандските университети е документално, като от кандидатите се очаква да представят на комисиите по прием официална информация за академичните си резултати (дипломи, академични справки), препоръки, мотивационни писма, CV, допълнителни документи, в зависимост от учебното заведение и особеностите на специалността.
Като допълнителна форма на селекция, след документалния подбор, някои университети организират и лични интервюта с част от кандидатите.
Най-добрите университети в Нидерландия имат приемен изпит/тест по математика за бакалавърските си програми по  бизнес и икономика за кандидати с българска диплома или с успех по-нисък от мн. добър 5.0 (по математика). Amsterdam University и Erasmus University Rotterdam тестват знаянията по математика на кандидатите и за други специалности.
Повечето изследователски университети в Нидерландия изискват положен изпит GMAT за кандидат-магистрите по бизнес и икономика.
Университетите във Финландия имат задължителен приеметн изпит, който включва английски език и задачи по оределени предмети/от определени области, според избраната специалност.
За да изберат най-подходящия университет и специалност и да са сигурни какво им предстои в процеса на кандидатстване, препоръчително е кандидат студентите да се консултират със специалист. Това може да бъде направено и при нас на тел.: 02/988 10 92 или със запитване на e-mai: uniedu@darbi.eu

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com