Кандидатстването в голяма част от холандските университети е документално, като от кандидатите се очаква да представят на комисиите по прием официална информация за академичните си резултати (дипломи, академични справки), препоръки, мотивационни писма, CV, допълнителни документи в зависимост от учебното заведение и особеностите на специалността.

Като допълнителна форма на селекция, след документалния подбор, някои университети организират и лични интервюта с част от кандидатите,

Най-добрите университети в Холандия имат приемен изпит/тест по математика за бакалавърските си програми по  бизнес и икономика за кандидати с българска диплома или с успех по-нисък от мн.добър 5.0( по математика). Amsterdam University и Erasmus University Rotterdam тестват знаянията по математика на кандидатите и за други специалности.

Повечето изследователски университети в Холандия изискват положен изпит GMAT за кандидат-магистрите  по бизнес и икономика.

Университетите във Финландия имат задължителен приеметн изпит,  който включва английски език и задачи по оределени предмети/от определени области, според избраната специалност.

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com