Тестове за прием във Великобритания
Висшето образование във Великобритания обикновено започва с бакалавърска програма, с продължителност три или четири години. Надграждането на професионалната квалификация се осъществява чрез магистърски или докторски програми, които в общия случай варират между една и три години.

Кандидатстването в британските университети най-често е документално. Необходимо е в указаните срокове кандидатите да представят следните документи: 

  • Диплома или академична справка
  • Препоръки
  • Мотивационно писмо /за някои специалности и портфолио/
  • Сертификат за владеене на английски език, който удостоверява техните езикови знания. Валидните сертификати за британските висши учебни заведения най-често са: IELTS, TOEFL, Cambridge Advanced (CAE), Proficiency (CPE)
Препоръчително е кандидатът да се консултира със специалист кой сертификат е най-подходящ в конкретния университет. Това може да бъде направено и при нас на тел.: 02/988 10 92 или със запитване на e-mai: uniedu@darbi.eu
Значително по-усложнена е процедурата за кандидатстване в Oxford University и University of Cambridge. При тези два университета документи се подават само до 15 октомври, независимо от специалността, която иска да учи кандидата. В повечето случаи има и предварителен приемен изпит, а след първия кръг на селекция само избрани кандидати биват поканени на лично интервю в университета, където да покажат знанията и мотивацията си. Чак след това най-добрите получават условни предложения за прием в съответния университет.
Своя специфика има и кандидатстването в London School of Economics. Въпреки че тук няма скъсени срокове за кандидатстване и документи се приемат до 15 януари. След първия кръг на селекция, успешните кандидати с български дипломи биват поканени на специален приемен тест по математика и английски език, за да се проверят техните знания спрямо английските стандарти.

Като допълнение към стандартните изисквания при кандидатстване, за определени специалности, някои от висшите учебни заведения изискват и успешно полагане на приемен изпит. За тези изпити също има конкретно определени крайни дати. Някои от по-важните изпити, учебните заведения и специалности, които ги изискват са:

  • Био-медицина BioMedical Admissions Test - BMAT - при кандидатстване в медицински и ветеринарно - медицински учебни заведения;
  • История History Aptitude Test - HAT - при съвременна история и други специалности, свързани със съвременната история в University of Oxford;
  • The National Admissions Test for Law - LNAT -  при кандидатстване за право в определени университети;
  • Аналитично мислене Thinking Skills Assessment - TSA - за компютърни, естествени и инженерни науки и икономика в University of Cambridge;
  • Английска литература English Literature Admissions Test - ELAT -  при кандидатстване за Английски в University of Oxford;
  • Входящ изпит на London School of Economics за кандидати с българска диплома.
Доскоро желаещите да кандидатстват в престижните университети се притесняваха изключително много от тези изпити, защото в България не се предлагаше подготовка за тези специфични формати и информацията за съдържанието на изпитите беше много оскъдна.
Сега ситуацията е по-различна, защото в DARBI College София – www.darbicollege.com, се предлага не само подготовка за тези изпити, под формата на интензивни курсове с преподаватели обучени по британската система, а колежът е лицензиран и да провежда и самите изпити.

 

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com