Тази образователна програма е създадена в Швейцария в края на 60 те години на миналия век. По инициатива на училището на ООН в Ню Йорк и Международното училище в Женева група експерти подготвя училищна програма, съобразена с предизвикателствата на все по-глобализиращия се свят. Чрез нея се избягват различията на образователните системи в различните държави. Тя се основава на модел, който не е на една определена държава и осигурява на учениците с различен езиков, културен и образователен произход необходимите познания за бъдещата им реализация.

Днес около 2500 училища за средно образование от 132 държави  предлагат тази програма на своите ученици.

Училищата се администрират от международната образователна организация IB Organization със седалище в Женева,Швейцария, а изпитния център на програмата се намира в Кардиф, Великобритания.

Дипломната програмата на IBO обхваща горния гимназиален курс / 11 и 12 клас / и е предназначена за амбициозни и мотивирани ученици.

В програмата IB се преподава на един от трите работни езика – английски, френски или испански. Изучават се 6 предмета, които се преподават на две нива: повишено и стандартно. Предметите, които се преподават се обединяват в шест групи.

Дипломната програма има две характерни черти, които я отличават от националните системи на образование във всички страни.

Първата е задължителното изучаване на предмет, наречен "Теория на познанието". Той представлява философски курс, по време на който учениците влизат свободно в спор със своите преподаватели в търсене на истината , научават се да дискутират, да дават определения и да формулират хипотези, да пишат есета.

Втората е задължителната за всички ученици програма "Творчество, действие, служба". Тази част от програмата развива творческите и спортни заложби на учениците, а в нейната последна част се служи на обществото – помощ в детски домове и в заведения  за стари хора; дейност, насочена в защита на околната среда и др.

Изпитите по избраните шест предмета се провеждат в края на втората година.  Учениците получават две оценки – една от собствените си преподаватели и една от външни преподаватели.

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com