International Baccalaureate® (IB)
Тази образователна програма е създадена в Швейцария в края на 60-те години на миналия век. По инициатива на училището на ООН в Ню Йорк и Международното училище в Женева група експерти подготвя училищна програма, съобразена с предизвикателствата на все по-глобализиращия се свят. Чрез нея се избягват различията на образователните системи в различните държави. Тя се основава на модел, който не е на една определена държава и осигурява на учениците с различен езиков, културен и образователен произход необходимите познания за бъдещата им реализация.
Днес около 2 500 училища за средно образование от 132 държави предлагат тази програма на своите ученици.
Училищата се администрират от международната образователна организация IB Organization със седалище в Женева, Швейцария, а изпитният център на програмата се намира в Кардиф, Великобритания.
Дипломната програмата на IBO обхваща горния гимназиален курс /11 и 12 клас/ и е предназначена за амбициозни и мотивирани ученици.
В програмата IB се преподава на един от трите работни езика – английски, френски или испански. Изучават се 6 предмета, които се преподават на две нива: повишено и стандартно. Предметите, които се преподават се обединяват в шест групи.

Дипломната програма има две характерни черти, които я отличават от националните системи на образование във всички страни:

  • Първата е задължителното изучаване на предмет, наречен "Теория на познанието". Той представлява философски курс, по време на който учениците влизат свободно в спор със своите преподаватели в търсене на истината, научават се да дискутират, да дават определения, да формулират хипотези и да пишат есета.
  • Втората е задължителната за всички ученици програма "Творчество, действие, служба". Тази част от програмата развива творческите и спортни заложби на учениците, а в нейната последна част се служи на обществото – помощ в детски домове и в заведения за възрастни хора; дейност, насочена в защита на околната среда и др.
Изпитите по избраните шест предмета се провеждат в края на втората година.  Учениците получават две оценки – една от собствените си преподаватели и една от външни преподаватели.

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com