Institut auf dem Rosenberg е основан през 1989 година. Образователната цел на училището е изразена в думите на Хайнрих Песталози: "Да се научим да живеем е целта на цялото образование." Да могат да говорят различни езици, да се интегрират в дадено общество, да се справят с междуличностни конфликти, да бъдат уверени в себе си и същевременно да приемат различни идеи и да правят компромиси – всичко това са качества, които в Institut auf dem Rosenberg се стремят да възпитат у взпитаниците си.

Училишето се намира в St. Gallen, седмия по големина град в Швейцария. Градът е на около 50 минути път от летището на Цюрих. Кампусът на Rosenberg е разположен в жилищен район и заема повече от 100 000 кв. м., включително тенис кортове и спортни съоръжения.

Разположението на Institut auf dem Rosenberg – между езерото Констанс и Алпите – осигурява наситено изживяване на четирите сезона, предлагайки на учениците почи неограничени възможности за практикуване на различни видове спорт и други занимания.

Учениците са настаненени в красиви вековни къщи, обрасли със зелена растителност. Настаняването е отделно за момчетата и момичетата и е съобразено с възрастта на учениците.

Учебните програми на Institut auf dem Rosenberg са уникални поради тяхното разнообразие и международни перспективи.

Училището включва следните секции:

Немска секция – в нея учениците се обучават за получаване на German Abitur, немската диплома за средно образование.

Международна секция

  • Американска – програма за High Diploma, даваща възможност за продължаване на образованието в американски уневурситети.
  • Английска - A Level програма, а така също и подготвителна година, даващи възможност за кандидатстване в английски и европейски университети.
  • Тест център – SAT, ACT, GCE, TOEFL.

Швейцарска секция – начално и средно училище според учебната програма на училищата в St. Gallen, а също така и програма за Swiss Matura Diploma за тези ученици, които планират да учат в швейцарски университет.

Италианска секция – тук учениците се подготвят по държавно признатата Maturita Italianа, която дава право на учениците да учат в швейцарски или италиански университети.

Ваканционни езикови програми – английски, немски, френски.

Броят на националностите в рамките на Institut auf dem Rosenberg се мени всяка година, но обикновено учениците идват от над 30 различни държави.

Стипендии:

Вид Стипеднии: Академична

Размер на стипендията: от 10% до 50%

Брой отпускани стипендии: една

Условия за кандидатстване: много добри академични резултати; участие в много извънкласни дейности; добре поведение; инициативност за принос към социалните дейности на училището, академичните резултати от последните три години, 2 препоръки, мотивационно писмо от кандидата и писмо за съгласие от родителите.

Срок за кандидатстване: 30 май 2014г.

Приемните изпити могат да се проведат в офиса на Консултантска къща Дарби!

За повече информация:
тел: 02 988 10 82 
e-mail: sledu@darbi.eu

Детайлна информация

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com