International Business Academy (IBA) е водещо учебно заведение в Дания, чиято история може да бъде проследена едно столетие назад –до неговия първоприемник –Търговското училище на Колдинг. И до днес тясната връзка с бизнеса е една от отличителните характеристики на университета и запазена марка на неговите програми. Филсоофията на Академията се гради върху личното развитие на студентите, тяхната професионална реализация и възможността за практическо обучение и стаж по време на следването им.

Кампуси

Кампусът на университета е в град Колдинг, разположен в сърщето на Дания. С население от около 60 000 жители, градът предлага много спокойна атмосфера за обучение и живот и по-ниски разходи за издръжка (между 600 и 800 евро на месец), отколкото в главните градове на Дания .IBA е в процес на изграждане на изцяло нов, много модерен кампус, който се планира да бъде открит през 2018г.

Степени

Академията предлага както обучение за 2 годишна степен специалист (AP Degree), така и възможност за придобиване на пълна бакалавърска степен след година/година и половина обучение (наречено Top Up) след AP Degree. IBA е една от малкото академии с практическа насоченост в Дания, която предлага и магистърски програми съвместо с университети от Англия. За някои програми IBA предлага прием два пъти годишно –освен от спетември и от февруари.

Настаняване

Университетът не разполага с общежития, но помага на студентите със съвети и контакти с утвърдени агенции за настаняване.

Учебни такси

Студентите от Европейския съюз не заплащат такси за обучението си в Дания, но при съвместните програми с университети от други страни се дължи такса.

Специалности

AP Degree (двугодишна степен специалист)
Маркетинг мениджмънт (има и февруарски прием)
Финансов мениджмънт

Top Up Бакалавърска програма (година или година и половина обучение след AP degree за придобиване на пълна бакалавърска степен)
Web-development
International Marketing and Sales Management (има и февруарски прием)
International Sales & Marketing / Business Management & Marketing (double degree with Lonodn South Bank University с такса)
Международен бизнес (e-learning) (съвместна програма с London South Bank University с такса)

Бакалавърска степен

Business Management Across Eruope (тъй като част от обучението е в чужбина, за този период се дължи такса)
Euro-Asia Business Management (тъй като част от обучението е в чужбина, за този период се дължи такса)

Магистърска степен

MBA –General Management (съвместна програма с Coventry University, UK с такса)
MBA for Executives (съвместна програма с Coventry University, UK с такса)
Международен бизнес (съвместна програма с London South Bank University, UK с такса)

За повече информация: http://www.iba.dk/international

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com