Тестове за прием в Германия

Университетите в Германия имат различни изисквания относно езиковите сертификати, с които се кандидатства за тях. Важно е да се знае, че като цяло допустимите сертификати за кандидатстване в немски университет са няколко:

  • TestDaF (нива TDN - 3, 4, 5)
  • Сертификат Гьоте (Goethe-Zertifikat C2)
  • DSH (Deutsche Sprachprufung den Hochsculzugang) – който обикновено се полага в германски университет
Други сертификати, които са валидни са: Сертификат за второ ниво немски на Конференцията на министрите на културата (DSD), KMK (Stuffe 2); също така Голяма и Малка езикова диплома (KDS, GDS) - ZOP/ZMP - за следдипломни квалификации и магистратури.
За специалностите в немските университети, в които преподаването се извършва частично или изцяло на английски език, се изисква сертификат за владеене на този език - TOEFL, CAE/CPE, IELTS. Тези сертификати са необходими за удостоверяване умението на студентите да възприемат и възпроизвеждат академична информация на чуждия език.
Препоръчително е кандидатът да се консултира със специалист кой сертификат е най-подходящ в конкретния университет. Това може да бъде направено и при нас на тел.: 02/988 10 92 или със запитване на e-mai: uniedu@darbi.eu

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com