Университетите в Германия имат различни изисквания относно езиковите сертификати, с които се кандидатства за тях. Важно е да се знае, че като цяло допустимите сертификати за кандидатстване в немски университет са няколко:

  • TestDaF (нива TDN - 3, 4, 5);
  • Сертификат Гьоте (Goethe-Zertifikat C2);
  • DSH (Deutsche Sprachprufung den Hochsculzugang) – който обикновено се полага в германски университет;

Други сертификати, които са валидни са Сертификат за второ ниво немски на Конференцията на министрите на културата (DSD), KMK (Stuffe 2); също така Голяма и Малка езикова диплома (KDS, GDS) -    ZOP/ZMP – за следдипломни квалификации и магистратури.

За специалностите в немските университети, в които преподаването се извършва частично или изцяло на английски език, се изисква сертификат за владеене на този език – TOEFL, CAE/CPE, IELTS. Тези сертификати са необходими за удостоверяване умението на студентите да възприемат и възпроизвеждат академична информация на чуждия език.

Препоръчително е кандидат студентите да се консултират със специалистите на ДАРБИ кой сертификат е най-подходящ в конкретния университет и какъв е минималния резултат валиден за прием. (тел.: 02/9881092 или uniedu@darbi.eu)

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com