Характеристики на италианското висше образование

Италия играе важна роля за Европейското висше образование и има решаващо въздействие при провеждането на реформата във висшето образование, известна като Болонски процес (Болонската декларация от юни 1999), засягаща цяла Европа. Италианската система за висше образование включва 83 университета (58 от тях държавни), също така множество академии по изкуство, дизайн и музика и институти за техническо образование. Чуждестранните студенти могат да избират сред голяма гама от италиански университети, повечето от които са в топ класациите в съответните области.

Образователната система на Италия е разделена в три групи според степента. Първата степен е студентското ниво-бакалавърска степен, втора – следдипломна квалификация- магистърска и третата – докторантско ниво.

Университетите и другите висши учебни заведения в Италия имат индивидуални учебни такси, но в случаите на университетско обучение има законно фиксирана минимална такса за записване и максимално ниво за плащанията от студента, които не трябва да надвишават 20% от държавното финансиране.

Средната такса за студент варира между 850 – 1000 евро на година, като в частните университети е много по-скъпо. Обучението в магистърските програми и другите специализирани курсове са на значително по-висока цена. Докторантите със стипендия могат да се обучават дори и безплатно.

Партньорите на ДАРБИ във Италия:

Други университети в Италия

Свържи се с консултант

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com