Най-ценените и търсени умения от работодателите в бъдеще
Всеки младеж е концентриран в стремежа си за евентуална професия, в която би се реализирал успешно. Освен правилната преценка за нея, е много важно да се съобразим и с тенденциите по отношение на ключови умения и компетенции, които са общовалидни за всички сфери.
Работните ангажименти във всички професии се променят драматично с времето, което изисква от нас да обърнем внимание на това и да се подготвим за работните места на бъдещето. Важен аспект в тази подготовка е да развиете умения, които ще ви помогнат да се адаптирате в новата реалност на следващото десетилетие. Помислете как са се развили технологиите и работните процеси през последните 5-10 години и можете да си представите колко може да се променят през следващите 10.
Защо е нужна промяната?
Нашият свят е по-взаимносвързан от всякога, което ни позволява да работим от разстояние с хора от различни култури толкова лесно, сякаш те са в офиса в съседство. Хората живеят и работят по-дълго, което създава разнообразна за възрастта работна сила. Това, което някога беше научна фантастика, се превърна в реалност за много от нас - машините разширяват нашите умения, освобождават ни, за да се съсредоточим върху дейности на по-високо ниво. Сега ние събираме и можем да обработваме данни, за да ги използваме за нашите бизнес предимства по начин, който никога преди не е бил възможен.
Всичко това налага промени в уменията, които работодателите ще търсят от своята човешка работна сила и ако желаете да бъдете успешен и конкурентен специалист в бъдеще, трябва да надграждате специфични умения и компетентности:

Креативност

Като хора имаме тази невероятна способност да сме креативни, да си представяме и да измисляме нови неща. Творчеството стимулира иновациите, което води до икономически растеж. Свежото мислене ще даде на компаниите конкурентно предимство, така че всяка компания иска творчески служители в бъдеще. Ако във вашата компания работят хора, които могат да измислят как да правят неща, които никой друг не прави, това ще изпъкне. Важно е да осъзнаем, че творчеството не е умение единствено на художниците. Творчеството може да се подобри и насърчи в живота на всеки.

Емоционална интелигентност

Организациите търсят хора, които са емоционално интелигентни от доста време, но това става все по-важно. Какво е емоционална интелигентност? Това е способността на човек да осъзнава, контролира и да изразява собствените си емоции, както и да е наясно с емоциите на другите. Емоционалната интелигентност обяснява защо интелигентни хора често правят наистина, наистина глупави неща в дадени ситуации. Вашата обща интелигентност (IQ) е измерване на способността ви да обработвате информация и да взимате разумни решения, вашата емоционална интелигентност (EQ) е способността ви да обработвате емоции, вашите и чужди и да вземате адекватни решения. Емоциите на работното място могат да бъдат породени от много фактори. Някои хора имат невероятно висок коефициент на IQ, но нисък EQ. Проявявате висока емоционална интелигентност, ако имате съпричастност, почтеност и работите добре с другите. Машината не може лесно да замени способността на човека да се свързва с друго човешко същество, така че тези, които имат високи EQ ще бъдат търсени.

Гъвкавост и адаптивност

Това, което в момента наблюдаваме са все по-малко работни места, които остават за цял живот. Затова трябва постоянно да се адаптираме и да научаваме нови неща. Това, което научаваме днес, ще бъде остаряло след две или три години. Всеки ще трябва да изгради умения за гъвкавост и адаптивност, така че да е готов да актуализира уменията си на всеки няколко години и да възприема нови начини за правене на неща.

Анализиране на данни и информация

Данните са горивото на четвъртата индустриална революция, която преживяваме днес. Експлозията на данни е безполезна за компаниите, освен ако техните служители нямат уменията да извличат информацията и да вземат по-добри решения въз основа на нея. Първата стъпка за подобряване на грамотността на данните е да бъдете любопитни, да питате „защо“, да анализирате данните, които са ви предоставени и да ги използвате.

За да демонстрираме как грамотността на данните се прилага в реалния живот, нека разгледаме един прост въпрос за времето или по-точно за прогнозата за дъжд.
weather

Обмислете трите зелени числа, свързани с дъжда. Какво ви казват тези числа? Кое от тях смятате, че е правилно?

  • А. 60% вероятност за дъжд между 2 мм и 10 мм
  • B. 60% вероятност за дъжд за период от 24 часа
  • C. 40% вероятност за дъжд под 2 мм
Тези отговори представляват три ключови елемента от данни, описващи две прости събития - вероятността за дъжд и количеството на валежите. Ако попитаме различни хора, които не са компетентни в тази област, мнозина ще отговорят неправилно.
Правилният отговор е B.
Това не е труден въпрос, но въпреки неговата простота, все пак изисква ниво на грамотност. Този пример илюстрира, че често данните и числата са по-трудни за разбиране, отколкото първоначалното очакване. Той също така демонстрира, че грамотността на данните не е просто способността да се четат числа, а способността да се намира смисъл в тях.

Технологична компетентност

Безспорно сред най-важните умения за работа в бъдеще е технологичността. Индустриалната революция обединява много основни технологични тенденции като изкуствен интелект, големи данни, виртуална реалност, (IoT) и други. Това означава, че всеки ще се нуждае от определено ниво на комфорт около технологиите. На по-фундаментално ниво всеки трябва да може да разбере потенциалното въздействие на новите технологии върху своята индустрия, бизнес и работа.

Прочетете още:

Професия архитект: 7 полезни съвета за бъдещи студенти по архитектура

Предстои ви интервю за прием в университет: Какво да очаквате?