Нови предизвикателства и възможности за кандидат-студентите в чужбина.
Какво е важно да знаят?

Изминалата кандидатстудентска кампания със сигурност бе показателна за тенденциите и настроенията към образованието в чужбина у българските ученици и техните родители. Въпреки големите промени, свързани с Brexit и COVID-19, не се забелязва промяна в желанието и интереса на българските кандидат-студенти да продължат образованието си в Европейски институции. Разбира се, ефектът от тези промени по-скоро допринесе до преразпределение на потока от кандидати в алтернативни дестинации.
Немалка част от кандидатите, които владеят английски език и доскоро са обмисляли Великобритания като желана дестинация, се преориентират в други държави като Ирландия, Нидерландия, Германия, Австрия и Испания. Това от своя страна оказва влияние върху условията за прием, особено в най-конкурентните програми и университети.
Очакванията за предстоящата кампания са тя да бъде по-различна от всички до този момент поради нововъведените български дипломи. Всички чуждестранни университети преразглеждат условията си за българските квалификации, именно заради тази промяна и тази есен предстои да се анализират статистиките от първия випуск, който преминава по нея. Съветите на консултантите в бранша са учениците да обърнат особено внимание на тези детайли и да направят правилна преценка на възможностите си. Да проверят дали за техните желани специалности и университети са необходими допълнителни подготовки и/или изпити, които са сред изискванията за прием, особено ако се целят към конкурентни университети и програми.
Разбира се има и такива, които нямат високи критерии за прием и специфични изисквания, но това е пряко свързано с натовареността и нивото на предлаганите програми - важна характеристика, която е редно да се вземе предвид когато се обмисля образование в чужбина.
Това обяснява и тенденцията все повече кандидат-студенти да планират паралелно кандидатстване в различни държави, което им осигурява повече шансове и право на избор. Всяка държава обаче има своите специфики и различия, поради това родители и ученици търсят информация и съдействие от консултанти и агенти в този сектор.
Всички те се занимават със съдействие при кандидатстването, но все пак имат и известни различия в подхода на работа и ангажиментите, които поемат към кандидатите.
Как да се ориентират, каква е разликата между агенти, представители и консултанти и какво могат да очакват от тях?
Агентите най-често предоставят каталог, в който са описани университети и специалности, но оставят кандидатите сами да се ориентират в детайлите и да вземат самостоятелно решение за финалния избор. Това често води до нереална преценка и разминаване между очакванията и възможностите на дадения кандидат.
Представителите на университети имат сключени договори за сътрудничество с конкретни учебни институции и имат ангажимента да ги представляват. Това обаче ги ограничава от предлагането на други опции, които биха били подходящи за кандидата, било то в същата държава или в други. Важно е да се знае, че наличието на сключен договор за сътрудничество не може да осигури „приоритетен прием в университет“, тъй като това би означавало, че тези институции нарушават правилата за прием в ЕС. Това, обаче е честа заблуда и е важно кандидатите да бъдат наясно с този факт.
Третата група са т.н. професионални консултанти, които следва да имат нужната компетенция, знания и умения, да информират кандидатите абсолютно независимо и акуратно, без оглед на договори с конкретни институции и да следят всички промени, тенденции, статистики и анализи, касаещи различните държави, образователни квалификации и процедури. Това, разбира се, изисква тези специалисти да са преминали дългогодишни обучения и квалификации, за да могат да консултират обзорно и в пълнота. Тяхната компетентност се проявява най-вече в умението да направят правилна преценка за всеки индивидуален кандидат-студент, да представят най-подходящите опции за него на база редица детайли и да съдействат в подготовката и цялостния процес на кандидатстване.
На първо място интересът на кандидатите, владеещи английски език е насочен към Нидерландия, следвана от Ирландия и Германия, а най-голямата изненада е Испания, която вече предлага програми на английски език в разнообразни направления. Запазва се и тенденцията все повече ученици да насочват усилията си за усвояване и на друг чужд език – немски, френски или испански, с което отварят много повече врати пред себе си. Всички тези дестинации предлагат доказано в световен мащаб образование с конкурентни на българските университети такси за обучение от 0 до 3 000 евро.
Ако и вие сте се насочили към продължаване на образованието си в чужбина и искате да сте сигурни, че не пропускате някоя възможност - заявете своята безплатна консултация със специалистите на ДАРБИ! 

Още теми от блога:

Най-ценените и търсени умения от работодателите в бъдеще
Предстои ви интервю за прием в университет - какво да очаквате?